Myocardialis infarktus kezelés diabetested diabetes

Makroangiopáthia diabetes mellitusban

Belgyógyászati Klinika, Szeged3 A diabeteses gastroparesis funkcionális és patológiai alapjai, a kezelés lehetőségei Horváth Viktor dr.

Diabetologia Hungarica

Valamennyi sejt- és szövettípus összehangolt működése szükséges ahhoz, hogy a táplálék továbbítása a tápcsatornában szükség szerinti ütemű legyen. A gastroparesis a gyomorürülés kóros mértékű lelassulása valamennyi, a motilitás szabályozásában részt vevő szöveti elem károsodása következtében létrejöhet.

A hosszú ideje fennálló diabetes mellitus egyik jól ismert szövődménye a gyomorürülés lassulása, amely ritkán vezet életet is veszélyeztető állapothoz, azonban az életminőség romlásában, a vércukorszint szélsőséges ingadozásában, a gyógyszerek és tápanyagok elhúzódó felszívódásában jelentős szerepet játszhat.

Közleményünkben áttekintjük a diabeteses gastroparesis klinikai jellemzőit és összefoglaljuk a cukorbetegség miatt a gyomor motilitásában bekövetkező organikus és funkcionális elváltozásokat. Végül a diabeteses gastroparesis kezelésében jelenleg elérhető terápiás lehetőségeket ismertetjük, megemlítve a jövőben remélhetőleg rendelkezésre álló kezelési formákat is.

Kulcsszavak: diabetes mellitus, gastroparesis, Cajal-féle interstitialis sejtek, tápcsatornai idegek The functional and pathological background, and the possibilities of treatment of diabetic gastroparesis Summary: Regulation of gastrointestinal motility mainly involves smooth muscle, neural extrinsic and intrinsic and hormonal elements and the interstitial cells of Cajal ICC.

An orchestrated function of all these components are recquired for the proper propulsive myocardialis infarktus kezelés diabetested diabetes of the food in the gastrointestinal tract.

Gastroparesis the pathological slow down of gastric emptying is result of the damage of all tissue elements involved in the regulation of motility. Gastroparesis is one of the well known complications of long standing diabetes mellitus and although it is rarely a life threatening complication, it has deteriorating effect on the quality of life, leads to unpredictable oscillation of blood glucose level and increasing the absorption folk kezelési módokkal lába alatt a cukorbetegség of medicines and nutrients.

In this review we describe the clinical characteristics of diabetic gastroparesis and summarise the organic and functional motility abnormalities caused by this complication.

Finally the recently available and the future therapeutic approaches are reviewed. Fiziológiás körülmények közt az alacsony tápanyagtartalmú - sure pump funkciójától függ, de általánosságban elmond- gyorsabban ürül, mint a kisebb. Az alacsony kalóriatartalmú szilárd ételek pl. További kémiai és mechanikus szabályozó mechanizmusok is szerepet játszanak a gyomorürülés bonyolult koor- funkciókat végrehajtó szöveti elemek épsége szükséges.

A gyomorból a szilárd ételek nem mechanikus okok következtében kialakuló lassú ürülését gastroparesisnek nevezzük. Általánosságban elmondható azonban, hogy a diabeteses gastroparesis gyakrabban for- - is jelen vannak, valamint rossz glykaemiás kontroll emelkedett HbA 1c -szint, illetve a gastroparesis kialakulása, illetve súlyossága között ez idáig nem sikerült kimutatni.

Említésre méltó az a tény is, hogy gyakran a gastrointestinalis panaszoktól mentes betegeken a diabeteses gastroparesis egyet- pasztalható, azaz manifeszt tünetek jelenléte ese- rát-anyagcsere.

Igazolást nyert az is, hogy lassult gyomorürülés kialakulása esetén 1-es vagy inzu- - postprandialis hypoglykaemia esélye növekszik.

a cukorbetegség otthoni kezelés kezelése kukorica a ujját cukorbetegség

A tünetek hátterében heterogén motilitászavar áll, amely számos eltérést, így lassult vagy gyorsult gyomorürülést foglalhat magában. Gyorsult gyomorürülés azonban hosszú ideje fennálló 1-es tí- humán vizsgálatokban ez idáig nem sikerült ki- biekben lassú gyomorürüléshez vezet-e, esetleg stagnál myocardialis infarktus kezelés diabetested diabetes normalizálódik, állatkísérletes vizsgálatokban szubterápiás dózisban alkalmazott inzulin az esetek egy részében képes volt a gyorsult gyomorürülés normalizálására.

Makroangiopáthia diabetes mellitusban

A gyorsult gyo- san kialakuló hyperglykaemiában áll, ugyanakkor - teses gastroparesis a gyomorürülés meglassulását jelenti mind a szilárd, mind a folyékony táplálék vonatkozásában. A meglassult gyomorürülés hátterében számos funkcionális eltérés állhat, így a gyomor megváltozott ritmusos elektromos aktivitása tachygastria vagy bradygastriaaz interdigesztív a fundus és az antrum csökkent tónusa, az antrum és a duodenum kontraktilitásának amplitúdó és frekvencia csökkenése, az antroduodenalis koordináció romlása, illetve a visceralis percepció károsodása.

Az akut vércukorszint-emelkedés önmagában is hat a gyo- - - az antrum nyomáshullámának pressure wave csökkenését, valamint a pylorus fázisos tónusának növekedését váltja abeteses betegekben, akikben a diabeteses autonóm neuropathia már jelen van, fokozza a gyomor elektromos aktivitását tachygastria. Ezzel szemben a hyperglykaemia a tápcsatornai ritmusgenerátor funkciójú interstitialis Cajal-sejtekre ki- in vitro körülmények közt a normoglykaemiás kontrollhoz képest önmagában az ICC túlélését se- játszott szerepet.

További vizsgálatok szükségesek azonban annak meghatározására, hogy van-e különbség az abszolút és a relatív hypoglykaemia között a gyomorürülést gyorsító hatás vonatkozásában. Az eddig rendel- motilitási funkciói a glykaemiás státus változására relatíve rö- emelkedett vércukorszint a fentebb felsorolt motilitási eltérések bármelyikét okozhatja. Ugyanak- nem csupán emelkedett vércukorértékben, hanem abszolút vagy relatív inzulinhiányban is megnyil- azok az állatkísérletes vizsgálatok, amelyekben in vitro körülmények között sikerült igazolni az abszolút inzulinhiány simaizomszövetet és az ICC hálózatot károsító hatását.

Ennek hátterében ugyancsak a gyomormotilitást koordináló folyamatok bonyolultsága, így az in vivo vizsgálatok megtervezésének komplikált volta állt. Általánosságban igaz, hogy a szilárd ételek ürülésének diabetes mellitusban észlelt lassulása gyakoribb, mint a folyékony táplálékoké, ami arra utal, hogy a szilárd zisos antrumkontrakciók károsodásának mértéke kifejezettebb, mint a fundusnak a folyadékürülést nak megváltozása, 12 giai szerepet játszik.

Nem elhanyagolható, hogy lassú hullámait, amelyek az ICC elektromos pacemakeraktivitásának következtében alakulnak ki, tikus-paraszimpatikus egyensúly, étkezés, gyógyszerek stb.

A panaszok és az észlelt motilitási eltérések diszkrepanciájának egyik lehetséges magyarázata a diabeteses autonóm neuropathia okozta visce- - 76 5 A diabeteses gastroparesis funkcionális és patológiai alapjai Összefoglaló közlemény zott szenzitivitása következtében kialakuló fokozott hányinger, teltségérzés és epigastrialis fájdalom.

Valamennyi itt felsorolt elváltozás a megnövekedett glukóz- terhelés miatt fokozódó mitokondriá- datív stressz következtében kialakuló csökkenése együtt jár az ICC-protekcióban ugyancsak jelen- - nak csökkenésével.

A gyomor diabetes miatt kialakuló szövettani elváltozásainak vizsgálata humán mintákban is lehetséges. Egy közelmúltban közölt tanulmányban diabeteses betegek antrumából származó, az ant- kat vizsgáltak; kontrollként nem cukorbeteg sze- - sonló eltérés nem volt, idiopathiás gastroparesis- ugyanezen eltérést.

A kontrollhoz képest szigni- rumfalban található idegi elemek és az ICC számában; a különbség az idiopathiás és a diabeteses - vagus idegein. Egy másik vizsgálatban nem a gyo- ból származó biopsziás mintákon elemezték az 16 Noha a vizsgálat kis betegszámú mintán történt, az eredmények alapján a mucosából származó biopszia alakuló enteralis neuronkárosodást.

A leggyakoribb elváltozás az ICC károsodása vagy sérülése ráció és az idegrostok károsodása is kimutatható - táz ra nnos pozitív neuronok számának csökke- ló eltérés. Elektronmikroszkópos vizsgálatokkal zó mintában. A közölt irodalmi adatok többsége központi szerepére a diabeteses gastroparesis kialakulásásban.

can high blood sugar cause rapid heartbeat a cukorbetegség 2 farmakológiai kezelésére szolgáló készítmények

Myocardialis infarktus kezelés diabetested diabetes ICC károsodása összetett folyamat. A hyperglykaemia in vitro körülmények közt önmagában nem káros az ICC-re; 11 az ennek hátterében álló mechanizmusok nem tisztázottak, - zékeny az inzulin hiányára, annak ellenére, hogy ezek a sejtek nem rendelkeznek inzulinreceptorral, valamint a hozzá ceptorral sem.

Az inzulinhiány következtében kialakuló simaizom-atrophia az ICC morfológiai és funkcionális károso- hiánya magyarázza. A neuropathia jelentősége a gastroparesis kialakulásában Az autonóm idegrendszer károsodásának myocardialis infarktus kezelés diabetested diabetes a lassult gyomorürülés kialakulásában A gyomor motoros, sensoros és secretoros funkciói az enteralis intrinsic idegrendszer és az myocardialis infarktus kezelés diabetested diabetes se nélkül zavart szenvednek.

halott méhek a cukorbetegség kezelésében repedések között ujj láb cukorbetegség kezelésére

Diabeteses gastroparesisben humán körülmények között is igazolták, hogy áletetésre mind a stimulált gyomorsavszekréció, mind a pancreas polipeptidelválasztása kisebb mértékben következik be, mint a kontrollszemélyekben. Az abdominalis parasympathicus hatás gyengülése szerepet játszhat az akut hyperglykaemia okozta gyomorülés-lassulás kialakulásában is, mivel ismert, hogy a magas vércukorszint is csökkenti a pancreaspo- dést is rontja az aktuális hyperglykaemia fellépése, amit nem cukorbeteg személyekben is igazoltak.

Évek óta tisztázatlan kérdés azonban a gyomor - milyen mértékben azonos a cholinerg antagonizmus következményeivel. Abban az esetben is változhat ugyanis a gyomor ürülése, ha az autonóm neuropathia során a vegetatív rendszer egyensú- lése mellett a gátló hatások relatív dominanciája alakul ki.

PPT - Makroangiopáthia diabetes mellitusban PowerPoint Presentation, free download - ID

A sym pathi cus funkció károsodása esetén a sphincterekre kifej- - nyás, hasi fájdalom regulációjának zavara jöhet létre, amelyeknek klinikai következményei lehet- re klinikai vizsgálatokból részleteiben még nem tisztázott, hogy a diabeteses autonóm neuropat- tási következményekkel jár.

Az efferens hatások mellett az autonóm idegrendszer afferens funkciójának integritása is lényeges az intakt gyomorürülés megvalósulásához. Mint azt korábban említettük, kóros afferentációt eredményez a diabeteses - netek kialakulásának forrása lehet. Néhány vizsgálatban diabeteses autonóm neuropathiához társuló központi idegrendszeri manifesztációt ta- 78 7 A diabeteses gastroparesis funkcionális és patológiai alapjai Összefoglaló közlemény láltak, ami közvetett módon a centrális visceralis dés regulálásában.

A hosszú diabetestartam etio- nyek esetében széles körben bizonyított, azonban - az autonóm neuropathia és a lassult gyomorürü- vetés során az autonóm funkció romlása mellett a gyomormotilitás változatlan maradt. A vizsgálatok egy részében találtak összefüggést a neuropathia, illetve a gyomorürülés között. A sugárfogó anyagot tartalmazó markert radiológiai vizsgálattal követve vizsgált gyomorürülés és a parasympathicus autonóm tónus által cia-variabilitás értékei együtt változtak 2-es típusú diabeteses betegekben.

A nitrogén-monoxid-szintáz károsodásának szerepe a gastroparesis létrejöttében tápcsatornai motilitás inhibitoros funkcióinak szabályozásában játszanak fontos szerepet, így dön- 30 Számos, a tápcsatornai motilitást befolyásoló lokális pl. Hirschsprung-betegség vagy szisztémás pl. Állatkísérletes modellekben kimutatható, hogy a neuronális nitrogén-mon- sulásához vezet, míg humán vizsgálatokban igazol- gyomorürülést.

A gyomorürülést stimuláló pl.

A témában fellel- zott enteralis hormon, a GLP-1 szintjének csökkenésére és emelkedésére vonatkozóan is találhatók adatok. Kísérle- - nációt, így a gyomorürülés ütemét javítani képes.

A carbutamid, tolbutamid, chlorpropamid valamint a gliclazid az ún. Kísérletes in vivo vizsgálataink bebizonyították, hogy az első generációs sulphonylureák potencírozzák a provokált arrhythmiákat 4,5míg a második generációs készítmények gátolják azok kialakulását. Klinikai megfigyeléseink jól alátámasztják ezt a tényt. Mindazonáltal nem ismeretes olyan bizonyíték a vércukorcsökkentő sulphonylureák két csoportjának eltérő hatásmechanizmusára, amely megfelelő magyarázatul szolgálna az ellentétes in vivo eredményekre.

Egy 12 egészséges önkéntesen végzett vizsgálatban a 6 órás ghrelininfúzió gyorsította a gyomorürülés 79 8 XXI. A ghrelinreceptorok az enteralis idegeken, illetve az afferens vagusneuronokon helyezkednek el, legnagyobb mennyiségben az antrum és a duodenum neuronjaiban, distalis irányban ha- - is, hogy sebészi vagotomia vagy igazolt diabeteses neuropathia mellett kialakult lassult gyomorürülést a ghrelin javítani képes.

A neuropathia és az met az a vizsgálat is, amelyben állatkísérletes modellekben igazolható volt a hátsó gyöki sensoros ganglionokban GLPreceptorok jelenléte. Kimu- zulinnal kombinálva önmagában nem képes a változások korrekciójára. A kérdés összetettségét jelzi az a tény, hogy az enteralis hormonok közül - befolyásolhatja a gastrointestinalis funkciót is.

Cukorbetegek kezelési irányelvei - ppt letölteni

A diabeteses gastroparesis diagnosztikájában a standard eljárás a - zárni a gyomorürülést mechanikusan akadályozó korlatban hazánkban a panaszok megjelenésekor csatornai endoscopos vizsgálaton, ami a gyomorban talált ételmaradék vagy a vizsgálat során nem heti a gyomorürülés károsodottságát.

A napi gyakorlatban a gyomorürülés mazó tesztétel elfogyasztása után követjük; ennek gáljuk, percenkénti képrögzítés mellett.

  1. Cukorbetegek kezelési irányelvei - ppt letölteni
  2. Előadás másolata: Cukorbetegek kezelési irányelvei Dr.
  3. High blood pressure bitlife
  4. És d a diabétesz kezelésére

A leképe- lölése is, amihez a gyakorlott vizsgáló tapasztalata hasznos segítséget nyújthat.

Lásd még